Bronboringen

Door de compacte boorinstallatie van Neutel Besproeiingsinstallaties en bronboringen kan op de meeste plaatsen een bronboring verricht worden. Neutel besproeiingsinstallaties kiest ervoor om bronnen altijd te boren in plaats van te spuiten, wordt een garantie gegeven op voldoende en zand vrij water. Neutel Besproeiingsinstallaties heeft ervaring met bronboringen in het hele land en kan dan ook altijd een passende bron verzorgen. 

Met onze zuigboorinstallatie met een losse opvangbak voor het spoelwater hoeven wij geen grote spoelgaten te graven zodat uw tuin geen schade oploopt  tijdens de bronboring. Zodra het boorgat geboord is halen we de boorbuizen eruit en wordt een bronfilterbuis met stijgbuis geplaatst en omstort met voldoende filtergrind en afgedicht met een kleilaag. Meestal wordt er tijdens de aanleg van bronboringen een filterbuis met stijgbuis van 125 millimeter gebruikt zodat er gemakkelijk een bronpomp kan worden ingebouwd, maar er kan ook gekozen worden voor een bovengrondse bronpomp , hier kan dan eventueel gekozen worden voor een kleinere boordimeter met een kleinere filter en stijgbuis.

Bronboringen voor beregening

Een eigen watervoorziening door een bronboring

Dankzij een bronboring creëren wij uw eigen watervoorziening en hoeft u geen grote hoeveelheden kostbaar leidingwater meer te gebruiken. Dat levert een flinke kostenbesparing op voor uw beregeninginstallatie. Soms is de bronwater kwaliteit te slecht om ermee te kunnen beregenen bijvoorbeeld als het ijzer gehalte te hoog is hiervoor hebben we als bronboring bedrijf goede contacten met een bedrijf die gespecialiseerd is in ontijzeringsinstallaties plaatsen . 

Bronnen worden geboord volgens de wettelijk gestelde eisen ISO 9001 en SIKB BRL 2100  protocol 2101

Deze certificatie hebben wij succesvol behaald waardoor wij u een bron kunnen boren die aan de eisen van deze wetgeving voldoen.

Wil u meer informatie over een bronboring of een sproeiinstallatie? Neem dan contact met ons op?